เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ผ่านระบบ Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ผ่านระบบ Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฎาคม 2560
 2.รับบัตรนักศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษารหัส 58 และรหัส 59 ทีมีรายชื่อ กรุณามารับบัตรนักศึกษาได้ที่คณะ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
รายชื่อนักศึกษารับบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2560
 3.สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ(ด่วน)
เข้ารับฟังแนะนำการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ต่างๆ ของสำนักฯ โดยร่วมกิจกรรมได้ตามตารางอบรมที่กำหนด เยี่ยมชมสำนักบรรณสารเป็นหมู่คณะ หรือประสงค์แนะนำที่ชั้นเรียน สามารถใช้แบบตอบรับกิจกรรมแจ้งกลับมายังสำนักฯ
รายละเอียด ตารางฝึกอบรม
Download แบบตอบรับกิจกรรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2560
 4.ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 5.ใช้อินเตอร์เน็ต ฟรี!!! ทุกจุดในมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   กองประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2560
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต