ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนมากที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษากองทุนเข้าประชุม ชั้นปีที่ 1 วันที่ 11 กพ.59 ชั้นปีที่ 2 วันที่ 18 กพ.59 ชั้นปีที่ 3 วันที่ 25 กพ.59 ชั้นปีที่ 4 วันที่ 3 มีค.59 ทุกชั้นปีประชุม ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 ลงทะเบียนเวลา 12.30 - 12.45 น. เท่านั้น
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2559
 2.ขอเชิญนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมบริจาคโลหิต(ด่วนมาก)
เนื่องในวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงาน กยศ. มีการเปิดรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย ณ วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 14.00 น. ขอให้นักศึกษาที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตเข้าลงชื่อที่ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2559
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ