เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ของดให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อบริการการศึกษา (KIS)(ด่วนมาก)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับงานในอนาคต
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ จะปิดระบบงานบริการการศึกษา (ทั้งหมด)

ในวันพุธที่ 21 มีนาคม เวลา 18.00 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น.


เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องเซิฟเวอร์ใหม่
จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยไว้ ณ ที่นี้
ประกาศโดย   ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2561
 2.การชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา(ด่วนมาก)
แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ให้ชำระ “ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา” ก่อนมารับ “ใบรับรองผลการศึกษา" อย่างน้อย 3 วัน
ประกาศโดย   กองการเงิน   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2561
 3.ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต