เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.เซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รอบที่ 1)(ด่วน)
นักศึกษากองทุนกู้ยืมทุกเลขที่สัญญา กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อติดต่อเซ็นแบบยืนยันรอบที่ 1 เวลา 09.00 -15.00 น. วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2561 (อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ) วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 หน้าห้อง SASC)
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
 2.ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ของภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 - 24 พ.ย. 61
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2561
 3.ทำจิตอาสาล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมกู้ยืมปี 2562
นักศึกษาทุนกู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ขณะนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมก่อนการกู้ยืมปีการศึกษา 2562 สามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
 4.ขอหนังสือรับรองฯ เพื่อผ่อนผันทหาร ประจำปี 2561
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอผ่อนผันทหาร และต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา เพื่อทำเรื่องผ่อนผัน จะต้องไม่มียอดค้างชำระค่าเทอม หากมี ให้นักศึกษาชำระได้ภายในวันที่ 25 พ.ย. 61 มิฉะนั้น จะไม่สามารถขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต