เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2560
 2.รับบัตรนักศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษารหัส 58 และรหัส 59 ทีมีรายชื่อ กรุณามารับบัตรนักศึกษาได้ที่คณะ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
รายชื่อนักศึกษารับบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2560
 3.ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(ด่วน)
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2560
 4.ความเห็นของทุกท่าน มีส่วนในการพัฒนางานบรรณสารของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2560
 5.ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 6.สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ
เข้ารับฟังแนะนำการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ต่างๆ ของสำนักฯ โดยร่วมกิจกรรมได้ตามตารางอบรมที่กำหนด เยี่ยมชมสำนักบรรณสารเป็นหมู่คณะ หรือประสงค์แนะนำที่ชั้นเรียน สามารถใช้แบบตอบรับกิจกรรมแจ้งกลับมายังสำนักฯ
รายละเอียด ตารางฝึกอบรม
Download แบบตอบรับกิจกรรม
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2560
 7.ใช้อินเตอร์เน็ต ฟรี!!! ทุกจุดในมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   กองประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2560
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต