เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษากู้ยืม แบบ กรอ. เก่าในสถาบัน ยื่นกู้ยืม 1/2560(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษากู้ยืมแบบ กรอ.เลขที่สัญญา 59/..58/..57/..59/.. กรุณายื่นกู้ผ่าน www.studentloan.or.th และนำส่งแบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมคู่มือ เพื่อรับ กท.304 หลังจากยื่น 2 วันทำการ
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 2.นักศึกษากู้ยืมแบบ กยศ. กรุณายื่นกู้ 1/2560 ด่วน(ด่วนมาก)
นักศึกษาเลขที่สัญญา 59/..,58/..,57/… ที่ประสงค์กู้ยืม 1/2560 กรุณายื่นกู้ยืมที่ www.studentloan.or.th และพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมออกมาทันที และ 2 วันทำการนำคู่มือและแบบคำยื่นกู้ติดต่อรับ กท.304 ที่ห้องกองทุนกู้ยืม
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2560
 3.ใช้อินเตอร์เน็ต ฟรี!!! ทุกจุดในมหาวิทยาลัย(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2560
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต