เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบปลายภาค 1/2561 วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561(ด่วนมากที่สุด)
ประกาศโดย   ศูนย์SASC   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2561
 2.นักศึกษารหัส 60 และ 61 ตรวจสอบรูปถ่ายนักศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษารหัส 60 และ 61 สามารถตรวจสอบรูปถ่ายนักศึกษา ผ่าน reg.kbu.ac.th
เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกเลือกที่ระเบียนประวัติ หากไม่พบรูปถ่าย ให้ติดต่อศูนย์ sasc
ได้ทั้งสองวิทยาเขต เพื่อทำการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2561
 3.ช่องทางการชำระหนี้ กยศ.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต