ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.รับแบบยืนยัน 3/2559 คืน(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่กู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2559 กรุณารับแบบยืนยัน 3/2559 คืน ดังนี้ วันที่ 5 เมษายน 2560 รับคืน ณ ห้องกองทุนวิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 7 เมษายน 2560 รับคืน ณ ห้องกองทุนวิทยาเขตพัฒนาการ เปิดรับเวลา 09.00 - 15.00 น.
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2560
 2.ประกาศลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอน ภาค 3/2559 !!(ด่วนมากที่สุด)
ลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอน ภาค 3/2559 ตั้งแต่ วันจันทร์ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

วิทยาเขต พัฒนาการ ศูนย์ SASC อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
วิทยาเขต ร่มเกล้า ศูนย์ SASC อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 1206
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2560
 3.กำหนดการแจ้งจบประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการแจ้งจบผ่านระบบ Internet ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2560
 4.ใช้อินเตอร์เน็ต ฟรี!!! ทุกจุดในมหาวิทยาลัย(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2560
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต