เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)
ติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2562
 2.ขอเชิญนักศึกษาใหม่เลขที่สัญญา62/.. เข้าร่วมปฐมนิเทศกองทุนกู้ยืม(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม เลขที่สัญญาขึ้นต้นด้วย 62/.. และนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นเอกสารการกู้ยืมแต่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปี 2562 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศกองทุนกู้ยืม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนเข้าห้องเวลา 12.30 - 12.45 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2562
 3.นักศึกษาเก่าในสถาบัน เซ็นแบบยืนยัน 1/2562 (รอบที่ 1)(ด่วนมาก)
นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 61/..60/..59/..58/.. ที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ติดต่อเซ็นแบบยืนยัน
วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562
วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2562
 4.ทำจิตอาสาล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมกู้ยืมปี 2562
นักศึกษาทุนกู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ขณะนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมก่อนการกู้ยืมปีการศึกษา 2562 สามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต