ประกาศงานบริการการศึกษา
  ประกาศเรื่อง
 1.รับบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบเดบิต(ด่วนมากที่สุด)
       เนื่องจากธนาคารจัดทำบัตรให้ไม่ทัน จึงขอเลื่อนการรับบัตรนักศึกษาที่มีใบนัดรับบัตร วันที่ 22 - 23 กันยายน นี้ออกไป โดยให้รอประกาศอีกครั้ง
      สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ << ตรวจสอบรายชื่อ >> ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
      วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป หรือ
      วิทยาเขตร่มเกล้าเพื่อลงชื่อขอรับบัตร โดยนักศึกษาจะได้รับบัตรหลังจากลงชื่อไว้ประมาณ 2-4 วัน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2559
 2.ตรวจเอกสารเตรียมความพร้อมกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2559(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2559 กรุณานำเอกสารมาตรวจ วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ณ ห้องกองทุนกู้ยืม เปิดตรวจทั้ง 2 วิทยาเขต เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 3.นักศึกษาทุนกู้ยืมยื่นกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2559(ด่วนมากที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. เข้ายื่นกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2559 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559 และปฏิบัติตามขั้นตอน พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการติดต่อเซ็นแบบยืนยัน
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 4.การขอผ่อนผันรับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2559
 5.การขอผ่อนผันรับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559(ด่วน)
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี พ.ศ. 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 (น.ศ.ที่เกิดปีพ.ศ. 2539)
เริ่มส่งเอกสารได้ วันที่ 1 ส.ค. - 20 ต.ค. 2559
ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2559
 6.ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักบรรณสาร
สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม
การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรสาร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   สำนักบรรณสาร   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2559
   
      
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ