เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.เซ็นสัญญานักศึกษากองทุนกู้ยืมเลขที่สัญญา 61/...(ด่วนมากที่สุด)
ขณะนี้ระบบพิมพ์สัญญาเปิดให้พิมพ์สัญญา กรุณาเข้าพิมพ์สัญญาและนำส่งภายใน 10 วัน หรือก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2561เปิดให้พิมพ์สัญญาฟรีที่ห้องกองทุนทั้ง 2 วิทยาเขต ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 (ยกเว้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เปิดเฉพาะวิทยาเขตร่มเกล้า)
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2561
 2.แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนมากที่สุด)
วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1 เข้าสู่เว็บไซด์ http://reg.kbu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู “ยื่นขอสำเร็จการศึกษา” 3. ตรวจ/แก้ข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วกดปุ่ม ”ยื่นขอสำเร็จการศึกษา” 4. คลิก “แบบตรวจสอบการแจ้งจบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” พิมพ์เอกสาร ลงชื่อนักศึกษาและนำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมรูปชุดครุยขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   13 กรกฎาคม 2561
 3.รอบสุดท้าย เซ็นแบบยืนยัน 1/2561 นศ.เก่าในสถาบันเลขที่สัญญา 57/..58/..59/..60/..(ด่วนมากที่สุด)
วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องกองทุน เอกสารไม่ครบไม่รับทุกกรณี หากไม่มั่นใจติดต่อกองทุนเพื่อตรวจเอกสารก่อนกำหนดวันเซ็นแบบยืนยัน พลาดครั้งนี้กรุณาชำระค่าเล่าเรียนด้วยทุนส่วนตัว
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กรกฎาคม 2561
 4.ผลการอนุมัติ นักศึกษาใหม่(ด่วนมาก)
เลขที่สัญญา 61/.. อนุมัติทุกกลุ่ม ยกเว้น คณะพยาบาล (ระบบยื่นกู้ยืมยังไม่เปิด) และผู้ที่ไม่ส่งเอกสารสำคัญ คือ เกี่ยวกับการรับรองรายได้ และจิตอาสา ไม่ยื่นกู้ ยื่นกู้ผิด ไม่เข้าปฐมนิเทศ (กู้ยืมลักษณะที่ 1 รายใหม่ อนุมัติ 61/0001 -61/0540) สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้รอระบบการพิมพ์สัญญาเปิด ให้เตรียมเปิดบัญชี และเตรียมเอกสารประกอบคู่มือหน้า 32
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2561
 5.ผลการอนุมัติ นักศึกษาเก่าในสถาบัน(ด่วนมาก)
เลขที่สัญญา 60/..59/..58/..57/.. อนุมัติครบยกเว้น ไม่ส่งเอกสาร ไม่ยื่นกู้ ยื่นกู้ผิด กู้เกินหลักสูตร สิ่งที่ต้องทำคือยื่นยอดค่าเล่าเรียน และเตรียมเอกสารในการเซ็นแบบยืนยัน 1/2561 เซ็นวันที่ 2-4 กค.61 วิทยาเขตร่มเกล้า และ วันที่ 5-6 กค.61 วิทยาเขตพัฒนาการ
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2561
 6.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา
นักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (ครั้งที่ 3) ให้รับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต