เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2563
 2.กำหนดประเมินการเรียนการสอน(ด่วนมากที่สุด)
       ประเมินการเรียนการสอนรอบที่ 2 SE (Summative Evaluation) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา2562 ระหว่างวันจันทร์ ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยระบบออนไลน์ผ่านทาง http://reg.kbu.ac.th โดยกำหนดช่วงประเมินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) เป็น 2 ช่วงดังนี้
      1.1 นักศึกษารหัส 62, 61, 60, 59 … ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 - 28 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
      1.2 นักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ
      1. นักศึกษาต้องทำการประเมินผลให้ครบทุกรายวิชา มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดูผลการศึกษาได้
      2. นักศึกษาไม่สามารถประเมินย้อนหลังในภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ กรุณาทำให้ครบ ตามภาคเรียนที่กำหนด

ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2563
 3.การส่งเอกสารแจ้งจบ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถส่งเอกสารแจ้งจบพร้อมรูปถ่ายได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 นะคะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2563
 4.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 5.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมาก)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2563
 6.แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วน)
นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2563
 7.E-mail สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 8.E-Mail สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต