เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 31 ต.ค. 63
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากมีขัอสงสัยติดต่อสอบถามศูนย์ sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2563
 2.ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาตรวจสอบรูปถ่ายในเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากไม่มีรูปถ่ายปรากฎ หรือยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา
ให้ติดต่อที่ศูนย์sasc ทั้งสองวิทยาเขต ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป **วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้น 2
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2563
 3. ขั้นตอนรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน reg.kbu.ac.th
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. หลังจากชำระเงิน 3 วัน เข้าเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” เพื่อติดต่อขอรับทรานสคริปต์
4. นำใบเสร็จรับเงินยื่นสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับหนังสือรองผลการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฎาคม 2563
 4.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) ปริญญาตรี ปริญญาโท
2. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ปริญญาตรี ปริญญาโท

สามารถเข้ารับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

3. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อ
4. สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กรกฎาคม 2563
 5.E-mail สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 6.E-Mail สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต