เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 สามารถทำบัตรนักศึกษาได้ทั้งสองวิทยาเขต (สวมเครื่องแบบนักศึกษา) วิทยาเขตพัฒนาการ ติดต่อศูนย์sasc อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 วิทยาเขตร่มเกล้า ติดต่อศูนย์sasc อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 และอาคารเกษมนครา (Exhibition Hall) ชั้น 1
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561
 2.ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี 2561(ด่วนมากที่สุด)
ขอเชิญนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเลขที่สัญญา 61/.. เข้าปฐมนิเทศ เลขที่สัญญา 61/0001-61/0250 เวลา 08.30 - 09.00 น. เลขที่สัญญา 61/0251-61/0600 เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 12 ห้องเกษมสันนิบาต
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2561
 3.นักศึกษาใหม่กู้ยืมยื่นกู้ผ่านระบบ(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์ขอกู้ยืม ขอให้ยื่นกู้ผ่าน www.studentloan.or.th กู้ยืมแบบ กยศ.ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ทำตามคู่มือข้อ 15-20 กู้ยืมแบบ กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ทำตามคู่มือข้อ 15-19,27
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2561
 4.ลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบที่ 2)(ด่วนมาก)
ลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 มิถุนายน 2561 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อศูนย์sasc ทั้งสองวิทยาเขต
ประกาศโดย   ศูนย์SASC   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต