เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนมากที่สุด)
ขยายเวลาการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
จากเดิมวันสุดท้ายการลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 63 เป็นวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 นักศึกษาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยติตด่อสอบถามที่ศูนย์sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2563
 2.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2563
 3.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมาก)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2563
 4.แจ้งจบการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการแจ้งจบการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง reg.kbu.ac.th ระหว่างวันที่ 13 ก.ค.- 7 ส.ค.2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 5.E-mail สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 6.E-Mail สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต