เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การแจ้งจบ ภาค 2/2561(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรในภาค 2/2561 ให้แจ้งจบทางเว็บ REG.KBU.AC.TH ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นี้
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2561
 2.นักศึกษากองทุนกู้ยืมที่ไม่ได้เซ็นแบบ ไม่ได้เข้าประชุม(ด่วนมากที่สุด)
1.นักศึกษาที่ยังไม่เซ็นแบบยืนยัน 2/2561 ทุกคนสามารถติดต่อเซ็นแบบยืนยันได้วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เอกสารไม่ครบไม่ถูกต้องไม่รับทุกกรณี)
2. ไม่ได้เข้าประชุม วันที่ 6 ธันวาคม 2561 กรณีกู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ให้เข้าประชุมอีกครั้งวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เข้าห้องเวลา 09.00 - 09.15 น. เท่านั้น (ประตูปิดตรงเวลา) นำคู่มือมาด้วย ใช้เวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ห้อง R2426
3. ไม่ได้เข้าประชุม วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กรณีไม่กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ให้เข้าประชุมอีกครั้งวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เข้าห้องเวลา 13.00 - 13.15 น. เท่านั้น (ประตูปิดตรงเวลา) นำคู่มือมาด้วย ใช้เวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ห้อง R2426
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2561
 3.กำหนดรับ “ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)”(ด่วน)
ผู้สำเร็จการศึกษาภาค 1ปีการศึกษา 2561(1) รับ “ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)” ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2561 – 31 ม.ค.2562 ผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(3) รับ “ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)” ตรวจสอบรายชื่อที่ www.kbu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2561
 4.ทำจิตอาสาล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมกู้ยืมปี 2562
นักศึกษาทุนกู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ขณะนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมก่อนการกู้ยืมปีการศึกษา 2562 สามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต