เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1. ขั้นตอนรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน reg.kbu.ac.th
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. หลังจากชำระเงิน 3 วัน เข้าเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” เพื่อติดต่อขอรับทรานสคริปต์
4. นำใบเสร็จรับเงินยื่นสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับหนังสือรองผลการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฎาคม 2563
 2.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ปริญญาตรี

2. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ปริญญาตรี ปริญญาโท

3. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ปริญญาตรี ปริญญาโท

4. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

5. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) ปริญญาตรี ปริญญาโท

6. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ปริญญาตรี ปริญญาโท

7. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กรกฎาคม 2563
 3.กำหนดการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)
1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา แต่ยังไม่ได้ชำระค่าพิธีประสาทปริญญาตามกำหนด คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น สามารถชำระล่าช้าได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้เขียนคำร้องทั่วไปยืนยันการเข้าร่วมพิธีส่งที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 2.นักศึกษาที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2563
 4.กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบInternet ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 5.E-mail สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 6.E-Mail สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต