เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษากองทุนกู้ยืมยื่นกู้ 3/2560(ด่วนมาก)
กรุณายื่นกู้ ภาคเรียนที่ 3/2560 ผ่าน www.studentloan.or.th วันที่ 16 - 31 มกราคม 2561 พร้อมพิมพ์ใบยื่นกู้ยืมทันที จำนวน 1 แผ่น และเตรียมเอกสารเซ็นแบบยืนยันวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2561
 2.ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต