เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา(ด่วนมากที่สุด)
บัณฑิตสามารถสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน หรือคลิกที่ linkhttp://ogr.kbu.ac.th/ogrGrdloginQRCode.asp
ประกาศโดย   PR   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2563
 2.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมาก)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2563
 3.ผ่อนผันทหาร (รอบสุดท้าย)(ด่วนมาก)
กำหนดการผ่อนผันทหาร ปี 2562 (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาเกิดปี พ.ศ. 2542 ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2563 โดยยื่นเอกสารที่แผนกวินัยนักศึกษา วิทยาเขตพัฒนาการ อาคาร 3 ชั้น 1 โทร. 02-320-2777 ต่อ 1304 วิทยาเขตร่มเกล้า อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 02-904-2222 ต่อ 2229
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2562
 4.ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ 20 ม.ค.- 9 ก.พ. 2563
(ด่วน)
** หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนในทุกภาคการเรียน ต้องประเมินให้ครบทุกรายวิชา
(ทั้งช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2) มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้

Invited to participate in course assessment online Second Semester 20 January - 9 Febuary 2020.
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต