เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 เปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 วันที่ 25 - 30 มี.ค. 62 หากมีความประสงค์ต้องการลงก่อนล่วงหน้า เช่น ยื่นกู้, ฝึกงาน ให้นำใบลงทะเบียนที่ผ่านอจ.ที่ปรึกษามายื่นที่ศูนย์ sasc ได้ตั้งแต่วันนี้ (ต้องไม่มียอดค้างชำระ)
ประกาศโดย   ศูนย์SASC   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2562
 2.การกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต(ด่วนมากที่สุด)
ขอความร่วมมือบัณฑิตจบ ปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศโดย   ศูนย์คอมพิมเตอร์สารสนเทศ   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2562
 3.นักศึกษากองทุนกู้ยืมเซ็นแบบยืนยัน 3/2561(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3/2561 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อลงทะเบียนแล้ว ยื่นกู้พิมพ์ใบยื่นกู้ยืมแล้ว ให้นำยอดลงทะเบียนยื่นยอดได้ทันที แล้วรอเซ็นแบบยืนยัน 3/2561 ดังนี้
วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้ง 2 วิทยาเขตเปิดเซ็นเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องกองทุนกู้ยืม
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ยื่นกู้ผ่านระบบ และเอกสารที่ต้องเตรียมในวันเซ็นแบบยืนยันมีอะไรบ้าง
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2562
 4.ทำจิตอาสาล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมกู้ยืมปี 2562
นักศึกษาทุนกู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ขณะนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมก่อนการกู้ยืมปีการศึกษา 2562 สามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต