เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ “ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)”(ด่วน)
ผู้สำเร็จการศึกษาภาค 1ปีการศึกษา 2561(1) รับ “ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)” ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2561 – 31 ม.ค.2562 ผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(3) รับ “ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)” ตรวจสอบรายชื่อที่ www.kbu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2561
 2.ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2562- 10 ก.พ. 2562
Invited to participate in course assessment online Second Semester 21 January 2019 -10 February 2019
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2562
 3.ทำจิตอาสาล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมกู้ยืมปี 2562
นักศึกษาทุนกู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ขณะนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมก่อนการกู้ยืมปีการศึกษา 2562 สามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต