เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.เพิ่ม - ลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการเพิ่ม - ลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 6 ก.ค. 62 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ศูนย์sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2562
 2.ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษารหัส 62 ที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา
ให้มาถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิ.ย. 62 (ยกเว้นวันที่ 21,25 มิ.ย. 62 เนื่องจากห้องใช้จัดกิจกรรม)
วิทยาเขตร่มเกล้า: ห้อง Exhibition Hall อาคารเกษมนครา ชั้น 1 วิทยาเขตพัฒนาการ: อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2562
 3.เซ็นสัญญานักศึกษาเลขที่สัญญา 62/...(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้วกรุณาพิมพ์สัญญา เและนำสัญญามาส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2562
 4.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)
ติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2562
 5.e-learning กับชั่วโมงจิตอาสา(ด่วนมาก)
มากันอีก 1 กิจกรรมที่ได้จิตอาสา 3 ชั่วโมง เพียงเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เท่านั้น ง่าย ๆ นิดเดียว เอกสารที่นำส่งในวันเซ็นแบบยืนยันคือ ใบวุฒิบัตรจากระบบ ที่ทำการเรียนรู้และสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ สมัครลงทะเบียนกันได้เลย
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2562
 6.นักศึกษาเก่าในสถาบัน เซ็นแบบยืนยัน 1/2562 (รอบที่ 1)(ด่วนมาก)
นักศึกษาเก่าในสถาบัน เลขที่สัญญา 61/..60/..59/..58/.. ที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ติดต่อเซ็นแบบยืนยัน
วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562
วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2562
 7.ขอเชิญนักศึกษาใหม่เลขที่สัญญา62/.. เข้าร่วมปฐมนิเทศกองทุนกู้ยืม(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม เลขที่สัญญาขึ้นต้นด้วย 62/.. และนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นเอกสารการกู้ยืมแต่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปี 2562 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศกองทุนกู้ยืม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนเข้าห้องเวลา 12.30 - 12.45 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2562
 8.กิจกรรมจิตอาสานักศึกษากองทุนกู้ยืม เพื่อเซ็นแบบยืนยัน 2/2562(ด่วน)
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อภาคการศึกษาที่ 2/2562 สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมจิตอาสาและทำในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2562
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต