เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายระยะเวลาประเมินการเรียนการสอน รอบที่ 2(ด่วนมากที่สุด)
             ขยายระยะเวลาประเมินการเรียนการสอน รอบที่ 2 SE ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 63 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 310 ที่เรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 31 พ.ค. 63
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2563
 2.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2563
 3.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 4.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมาก)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2563
 5.แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วน)
นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2563
 6.E-mail สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 7.E-Mail สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต