เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษา 2/2562(ด่วนมากที่สุด)
ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษา 2/2562
วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
โดยลงทะเบียนผ่าน reg.kbu.ac.th
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียนเรียนได้กรุณาติดต่อศูนย์ SASC
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2562
 2.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2562
 3.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 กรกฎาคม 2562
 4.ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ(ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2542 ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้ยื่นเอกสารการผ่อนผันตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562
ที่แผนกวินัยนักศึกษา ทั้งสองวิทยาเขต (หากพ้นกำหนด นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่แผนกวินัยนักศึกษา โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1304, 02-904-2222 ต่อ 2229
ประกาศโดย   แผนกวินัยนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2562
 5.กิจกรรมจิตอาสานักศึกษากองทุนกู้ยืม เพื่อเซ็นแบบยืนยัน 2/2562(ด่วน)
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อภาคการศึกษาที่ 2/2562 สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมจิตอาสาและทำในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2562
 6.E-mail สำหรับนักศึกษาประกาศโดย   ศูนย์คอมพิวเตอร์   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต