เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบที่ 3)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 พ.ย. 62
(ต้องไม่มียอดค้างชำระ) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ศูนย์sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2562
 2.กำหนดการลงทะเบียน เพิ่ม-ลด รายวิชาภาคการศึกษา 2/2562(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียน เพิ่ม-ลด รายวิชา ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย 2562 ถึง 23 พ.ย 2562
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์ SASC
ได้ทั้งสองวิทยาเขต
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2562
 3.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2562
 4.ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ(ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2542 ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้ยื่นเอกสารการผ่อนผันตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562
ที่แผนกวินัยนักศึกษา ทั้งสองวิทยาเขต (หากพ้นกำหนด นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่แผนกวินัยนักศึกษา โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1304, 02-904-2222 ต่อ 2229
ประกาศโดย   แผนกวินัยนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2562
 5.ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ย. 2562
Invited to participate in course assessment online Second Semester 18 - 24 November 2019.
ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2562
 6.E-mail สำหรับนักศึกษาประกาศโดย   ศูนย์คอมพิวเตอร์   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต