เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 กรกฎาคม 2562
 2.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)
ติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2562
 3.กิจกรรมจิตอาสานักศึกษากองทุนกู้ยืม เพื่อเซ็นแบบยืนยัน 2/2562(ด่วน)
นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อภาคการศึกษาที่ 2/2562 สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมจิตอาสาและทำในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2562
 4.E-mail สำหรับนักศึกษา
ประกาศโดย   ศูนย์คอมพิวเตอร์   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต