เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 กรณีนักศึกษาไม่มีเลขที่นั่งสอบ นักสามารถติดขอใบอนุญาตเข้าห้องสอบ วิทยาเขตร่มเกล้า ติดต่อห้อง Exhibition Hall (ห้องประงานการสอบ) ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตพัฒนาการ ติดต่อศูนย์ SASC อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2563
 2.ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนมาก)
ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 1/2563
จากเดิมวันสุดท้ายการลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ (ต้องไม่มียอดค้างชำระค่าลงทะเบียน) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามศูนย์ sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2563
 3.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมาก)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต