เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การโอนเงินค่าครองชีพนักศึกษากู้ยืม(ด่วนมากที่สุด)
แจ้งข่าวนักศึกษากองทุนกู้ยืม การโอนเงินค่าครองชีพของธนาคารกรุงไทย นักศึกษาที่ได้รับการโอนเงินในช่วงวันที่ 13 - 15 ของเดือนที่แล้ว และขณะนี้เงินยังไม่เข้า ธนาคารแจ้งว่าระบบมีปัญหา จะโอนเข้าให้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ช่วงหลังบ่ายเป็นต้นไปนะคะ
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2561
 2.ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า(ด่วนมากที่สุด)
ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2561
 3.เซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รอบที่ 1)(ด่วน)
นักศึกษากองทุนกู้ยืมทุกเลขที่สัญญา กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อติดต่อเซ็นแบบยืนยันรอบที่ 1 เวลา 09.00 -15.00 น. วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2561 (อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ) วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 หน้าห้อง SASC)
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
 4.ทำจิตอาสาล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมกู้ยืมปี 2562
นักศึกษาทุนกู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ขณะนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำกิจกรรมก่อนการกู้ยืมปีการศึกษา 2562 สามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต