เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษารหัส 60 และ 61 ตรวจสอบรูปถ่ายนักศึกษา(ด่วนมาก)
นักศึกษารหัส 60 และ 61 สามารถตรวจสอบรูปถ่ายนักศึกษา ผ่าน reg.kbu.ac.th
เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกเลือกที่ระเบียนประวัติ หากไม่พบรูปถ่าย ให้ติดต่อศูนย์ sasc
ได้ทั้งสองวิทยาเขต เพื่อทำการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2561
 2.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา
นักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (ครั้งที่ 3) ให้รับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2561
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต