เมนูหลัก

ES.202COMMUNICATIVE ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 2
อฉ.202ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจการบิน 2
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:00R28292C45441M 
อาจารย์: อาจารย์รอฮายา วรสูตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-44-1
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  021 พ.13:00-16:00R28392C53494M 
อาจารย์: อาจารย์รอฮายา วรสูตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-41-4
รหัส 636101405005,606101485269,636101401262,606101485832,606101491301,636101401046,636101401723,636101402449
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการใช้ภาษาระดับที่สูงขึ้นที่ใช้ในงานธุรกิจการบิน โดยเน้นการฝึกทักษะ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจการบินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต