เมนูหลัก

AL.251BASIC KNOWLEDGE OF FOOD AND BEVERAGE IN AIRLINE INDUSTRY
ธบ.251ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R27012C45405M 
อาจารย์: อาจารย์นรศิษฐ์ สิทธิโชค
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-40-5
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  020 จ.13:00-16:00R27012C45432M 
อาจารย์: อาจารย์นรศิษฐ์ สิทธิโชค
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-43-2
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
วิวัฒนาการของอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สูตรการทำอาหารนานาชาติและสูตรเครื่องดื่มที่ใช้บริการในเครื่องบิน ห้องรับรองผู้โดยสารพิเศษ และครัวการบิน
ข้อจำกัดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต