เมนูหลัก

CT.307DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
วค.307โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CT.102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R26182C301911M 
  พฤ.10:30-13:30R26182L      
อาจารย์: ดร.ประภาส ผ่องสนาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-18-12
30-1-29
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานการวิเคราะห์อัลกอริทึม อัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณ โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการกระทำที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแต็ก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้ และกราฟ เปรียบเทียบโครงสร้างแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ในเชิงพื้นที่และเวลา ชนิดข้อมูล
แอบสแตร็กในภาษาชั้นสูง อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบทำซ้ำ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของแต่ละวิธี แนวทางการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ เช่น อัลกอริทึมแบบกรีดดี้ ดีไวด์แอนด์คองเคอร์ แบ็กแทร็กกิง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต