เมนูหลัก

SS.102CELL BIOLOGY
วก.102เซลล์ชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R39023C211W 
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =SS.103 
Course Description
ชีววิทยาของเซลล์ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ ชนิดและหน้าที่ของเซลล์และออร์แกแนนลล์ สารเคมีที่เป็นโครงสร้าง และส่วนประกอบของเซลล์โปรคาฏริโอต และยูคาริโอต เทคนิคการศึกษาโครงสร้างของเซลล์
นิวเครียสและโคโมโซม การสืบพันธุ์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ รวมทั้งความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ด้วย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต