เมนูหลัก

AD.314PHOTOGRAPHY FOR ADVERTISING
ฆณ.๓๑๔การถ่ายภาพโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R211272C43367W 
อาจารย์: อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-33-7
รหัส 620305401726,620305402490,620305402918
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
Course Description
กระบวนการและเทคนิคในการถ่ายภาพโฆษณาทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ การเลือกมุม การจัดแสง การวัดแสง การจัดฉากในการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประเมินคุณภาพของภาพถ่ายสำหรับใช้ในงานโฆษณาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต