เมนูหลัก

FM.309CINEMATOGRAPHY 2
ภด.309การถ่ายภาพยนตร์ 2
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R212082C60546M 
อาจารย์: อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-54-6
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และสุนทรียภาพของภาพยนตร์ทางเทคนิคของผู้กำกับภาพ การออกแบบแสงและเงา รวมถึงวิธีและเทคนิคการถ่ายทำด้วยเทคนิคพิเศษหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต