เมนูหลัก

CS.322MOBILE PROGRAMMING
คต.322โมบายโปรแกรมมิ่ง
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.10:00-12:00R26082C40328W 
  จ.13:00-16:00R26082L      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =DTI224 
  311 ศ.10:00-12:00R26082C15123M 
  ศ.13:00-16:00R26082L      
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-12-3
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงสร้างความสามารถและข้อจํากัดของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบันการสร้างและ
ออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การสร้างภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างและจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต