เมนูหลัก

CS.521INFORMATION AND NETWORK SECURITY
คต.521ความมั่นคงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R26232C40040W 
อาจารย์: อาจารย์สมศักดิ์ รองเมือง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =DTI313 
Course Description
วิทยาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตร และแบบอสมมาตร ฟังก์ชันแฮช โปรโทคอลสำหรับการแลกเปลี่ยนกุญแจ อินฟราสตรั๊กเจอร์สำหรับกุญแจสาธารณะ การควบคุมการเข้าถึง ความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล ความมั่นคงของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต