เมนูหลัก

BS.411MULTIMEDIA TECHNOLOGY
คพ.411เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-15:00R25032C17161M 
  ศ.15:00-17:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี17-16-1
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ https://line.me/R/ti/g/Us3dMbZg9C 
Course Description
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างงาน มัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆการออกแบบส่วนต่อประสานคนกับเครื่องสื่อหลายแบบ การใช้โปรแกรมสำหรับสื่อหลายแบบ เรขาภาพคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ การประมวลผลสัญญาณสื่อหลายแบบ
เช่น การลงรหัสการบีบอัดมาตรฐานสื่อหลายแบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต