เมนูหลัก

BS.403OBJECT–ORIENTED PROGRAMMING
คพ.403การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-15:00R2711A2C402614M 
  จ.15:00-17:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-26-14
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ http://line.me/ti/g/0c7XFwP4yP 
Course Description
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การประกาศโครงสร้างวัตถุด้วยคลาส (Classe) การปกป้องข้อมูล (Encapsulation) การสืบทอดคุณสมบัติของวัตถุ (Inheritance) เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโพลิมอฟิซึม (Polymorphism)
เทคนิคการจัดการกรณียกเว้น (Exception Handling) การทำงานของเทรด (Thread) และประโยชน์ของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต