เมนูหลัก

VD.232ILLUSTRATION
อน.232การสร้างภาพประกอบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-13:0026032L30921M 
อาจารย์: อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-9-21
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการเทคนิคการสร้างภาพประกอบแบบเหมือนจริง แบบคลี่คลาย หรือลดตัดทอนจากธรรมชาติ แบบจินตนาการ และลักษณะไทย โดยคำนึงถึงเนื้อหาวิธีการแสดงออกให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงาน ฝึกทักษะการเขียนภาพประกอบในลักษณะต่างๆ
มีการค้นหาลักษณะเฉพาะและการแก้ปัญหาทางเทคนิคเพื่อนำไปเป็นภาพประกอบในงานนิเทศศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต