เมนูหลัก

LA.308CRIMINAL PROCEDURAL LAW 1
นต.308กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:0033073C20713M 
อาจารย์: อาจารย์คถา สถลสุต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-7-13
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =LA3503 
Course Description
หลักกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีอาญา ให้ทราบหลักทั่วไป อำนาจพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การรชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และ ภาค 2


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต