เมนูหลัก

LA.416CRIMINAL JUSTICE
นบ.412กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-15:00R22062C1073M 
อาจารย์: อาจารย์กฤษณา รัตนาสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-7-3
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
Course Description
วิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา ตามลำดับขั้นของกฎหมาย นับตั้งแต่ถูกจับจนกระทั่งถูกปล่อยตัวให้กลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นการศึกษาถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต