เมนูหลัก

BS.301DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
คพ.301โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  858 อา.08:30-12:30COM11C1046W 
  อา.13:30-18:30COM11C      
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
หมายเหตุ: นศ.ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 858 ในภาคเรียนที่ 2/2562 
Course Description
หลักการของโครงสร้างข้อมูล เป็นโครงสร้างข้อมูลสำหรับการโปรแกรมที่นอกเหนือจากโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ หรือทรี ตารางแฮช และการประยุกต์ ตลอดจนการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล
และเทคนิคการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของโปรแกรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต