เมนูหลัก

HM.432SPA MANAGEMENT IN HOTEL
จร.432การจัดการงานสปาในโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29272C41410M 
อาจารย์: อาจารย์สุจิตรา เภรีภาส
อาจารย์ณภัทร ธีราวิบูล
อาจารย์ภัคพร หล่ายศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
รหัส 630607400867
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TM.323 
Course Description
รูปแบบ ลักษณะของสปาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและความงาม การออกแบบให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ ของโรงแรม การต้อนรับ การให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สปา การนวดผ่อนคลาย การบำรุงผิวหน้า การใช้เครื่องหอมในการสร้างบรรยากาศ
การตกแต่งสถานที่การจัดเตรียม และดูแลรักษาสุขอนามัยของผู้ให้บริการ การฝึกอบรมการให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และมีมารยาทจรรยาบรรณมีการฝึกปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต