เมนูหลัก

SS.326EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM
วก.326การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R39022C60528M 
  อ.10:30-12:30R39022L      
อาจารย์: ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-52-8
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกกำลังกายเฉพาะบุคคล โดยเน้นให้เข้าใจถึงการวางแผนในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายในด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวเฉพาะบุคคล สามารถวางแผนการฝึกและกำหนดโปรแกรมออกกำลังกาย
ให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละบุคคลตามเป้าหมายที่ต้องการ การเป็นครูฝึกในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟิตเนส หรือศูนย์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเป็นผู้นำและให้คำปรึกษา
Personal training emphasizing on personalized physical fitness training program in cardiovascular system, muscular strength and flexibility; ability to plan and prescribe individualized program to achieve different required goals;
learning to be effective personal trainer in fitness and wellness centers or sports centers, including leaderships and counseling skills.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต