เมนูหลัก

SS.336SPORTS ANALYTICS
วก.336การวิเคราะห์กีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R39092C30300M 
  อ.10:30-12:30R39092L      
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  021 อ.13:00-15:00R39092C302010M 
  อ.15:00-17:00R39092L      
อาจารย์: อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-20-10
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
การใช้สถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการประมวลผลการสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆของผู้เล่น ปัจจัยแวดล้อม เทคนิค และแทคติค ที่มีผลต่อการแพ้ - ชนะ การปรับปรุงสมรรถนะของนักกีฬาและทีม
การวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันการทำนายผลการแข่งขัน การบริหารทีมกีฬา การประเมินค่าตัวนักกีฬาที่สอดคล้องกับสมรรถนะในการแข่งขัน
Application of statistics and data science in processing scouting and game analysis data for correlating various variables about players, surrounding factors, techniques and tactics influencing game outcomes
for training and competition planning, result forecasting, team management, and value assessment of players with respect to their performance in competition.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต