เมนูหลัก

SS.351EXERCISE PRESCRIPTION FOR SPECIAL POPULATIONS
วก.351การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-10:00R39022C60528M 
  พฤ.10:00-12:00R39022L      
อาจารย์: ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-52-8
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
หมายเหตุ: = SS.306 
Course Description
การออกกำลังกายเฉพาะบุคคลกลุ่มพิเศษโดยเน้นให้เข้าใจถึงการวางแผนในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวเฉพาะบุคคลโดยสามารถวางแผนการฝึก
และกำหนดโปรแกรมออกกำลังกายให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละบุคคลของกลุ่มพิเศษ อาทิเช่น ผู้สูงอายุโรคอ้วน ผู้ที่เริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึง การเป็นผู้นำและ ให้คำปรึกษาในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวลเนส
Personal training emphasizing on physical fitness training program in cardiovascular system, muscular strength and flexibilities; specific program as medical fitness program planning for special people
such as older adults, obesity, mild hypertention and diabetes mellitus; appropriate training method for special people, including leaderships skill and mentoring in fitness and wellness center orhealth care in hospital
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต