เมนูหลัก

TH.2002INTRODUCTION TO THAI LANGUAGE TYPING
ทต.2002การพิมพ์งานภาษาไทยเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-17:00R22262C25916W 
อาจารย์: คุณอุบล ยูโซะ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-9-16
สอบปลายภาค:
Course Description
ฝึกการพิมพ์ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นฝึกทักษะการพิมพ์แบบสัมผัส และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์งาน การสร้างเอกสาร การออกแบบงานด้วยโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทยกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile phone) และการเล่นเกมเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและพัฒนาความเร็วและความแม่นยำในการพิมพ์แบบสัมผัสแป้นพิมพ์ภาษาไทย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต