เมนูหลัก

DB1201DIGITAL BUSINESS PROGRAMMING
ธด1201การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R28302C30282M 
  พ.10:30-12:30R2636M2L      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-28-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/95CgWoO5DT 
Course Description
หลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างภาษาโปรแกรม การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การใช้คำสั่ง ฟังก์ชันในการทำงาน การเชื่อมต่อส่วนประสานโปรแกรมประยุกต์ การจัดการฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต