เมนูหลัก

DB3101BIG DATA ANALYTICS FOR DIGITAL BUSINESS
ธด3101การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-15:00R25042C301020W 
  พ.15:00-17:00R2634M2L      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-10-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ https://line.me/R/ti/g/Q9CrNya1A 
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการการรวบรวมและจัดการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
(ต่อ)การนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละการเเข่งขันทางธุรกิจดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต