เมนูหลัก

CA1211PHOTOGRAPHY FOR CREATIVE MEDIA
นศ1211การถ่ายภาพเพื่อสื่อสร้างสรรค์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-17:00R211272L30300M 
อาจารย์: อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =CA.211 
  021 พ.08:30-12:30R211272L30300M 
อาจารย์: อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =CA.211 
  031 พฤ.08:30-12:30R211272L30246M 
อาจารย์: อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-24-6
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: =CA.211 
  900 อ.08:30-12:30R211272C30030W 
อาจารย์: อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: Pre-degree เกษมพิทยา 
Course Description
หลักศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพดิจิทัลสู่การสื่อความหมาย การบูรณาการสร้างสรรค์เชิงนิเทศศาสตร์ในภาพถ่าย และการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต