เมนูหลัก

EEE.415DOMESTIC AND LIGHT COMMERCIAL AIR-CONDITIONING ENGINEERING LABORATORY
วฟพ.415ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  808 อา.15:00-21:0025112L603327W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
อาจารย์มนชยา ศิริกิจ
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สอบปลายภาค:
Course Description
ชนิดและความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบของระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (แบบทางไฟฟ้า ทางกล และโครงสร้าง) ศึกษาเกี่ยวกับสสาร พลังงาน ความร้อน ความดัน การถ่ายเทความร้อน อุณหภูมิไออิ่มตัว ความชื้น การคำนวณปริมาณความร้อน หลักการเทอร์โมไดนามิคเบื้องต้น
วัฏจักรการทำความเย็น หลักการทำความเย็นและการปรับอากาศ ชนิดและหลักการเดินท่อทองแดง การคลี่ การตัด การรีมปากท่อ การบาน การขยาย การทำความสะอาด งานท่อสารทำความเย็น โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฯลฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต