เมนูหลัก

LA3503CRIMINAL PROCEDURAL LAW
นต3503กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:0033073C514W 
อาจารย์: อาจารย์คถา สถลสุต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =LA.308 
Course Description
หลักทั่วไปในการดำเนินคดีอาญา อำนาจพนักงานสอบสวน อัยการและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียมการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 6 และภาค 7


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต