เมนูหลัก

LA3803ENGLISH FOR LAWYERS 3
นต3803ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.14:30-15:30R22062C20182W 
อาจารย์: A.Vichai Sutamtarikul
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-18-2
สอบปลายภาค:
Course Description
การเขียนเชิงกฎหมาย การทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมาย เช่น บันทึกข้อความ ความเห็นทางกฎหมาย บทความทางกฎหมาย คดีความ การโต้แย้งทางกฎหมาย และสัญญา เป็นต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต