เมนูหลัก

LA4912CRIMINAL INVESTIGATION, INQUIRY AND FORENSIC SCIENCE
นต4912การสืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-11:00R22062C523W 
อาจารย์: อาจารย์วิทย์ ชนะภัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
หมายเหตุ: = LA.415 
Course Description
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและการสอบสวนการกระทำความผิดอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานของแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
เช่น การชันสูตรพลิกศพ การตรวจวัตถุพยานทางการแพทย์ ตลอดจนการให้ความเห็นของบุคคลดังกล่าวในคดีอาญาและคดีแพ่ง เป็นต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต