เมนูหลัก

HRM4342EVENT MANAGEMENT
จรภ4342การจัดการงานอีเว้นท์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  340 ศ.13:00-17:00R28312C1037W 
อาจารย์: A.Penjuree Kanthawongs
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IHM245 
Course Description
ประเภท ลักษณะของงาน เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนการจัดงาน ขั้นตอนและกระบวนการจัดงาน การจัดการด้านการเงิน การออกแบบและการตกแต่งงาน เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน หลักการต้อนรับ การให้บริการแขกพิเศษหรือบุคคลสำคัญ ศึกษาดูงานในแหล่งที่มีจัดการอีเว้นท์นอกสถานที่และนำเสนอวิเคราะห์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต