เมนูหลัก

CT.307DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
วค.307โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CT.102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พื้นฐานการวิเคราะห์อัลกอริทึม อัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณ โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการกระทำที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแต็ก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้ และกราฟ เปรียบเทียบโครงสร้างแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ในเชิงพื้นที่และเวลา ชนิดข้อมูล
แอบสแตร็กในภาษาชั้นสูง อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบทำซ้ำ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของแต่ละวิธี แนวทางการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ เช่น อัลกอริทึมแบบกรีดดี้ ดีไวด์แอนด์คองเคอร์ แบ็กแทร็กกิง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต