เมนูหลัก

MG.407QUALITY MANAGEMENT
จก.407การจัดการคุณภาพ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C25169W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  845 อา.08:30-12:3034133C502327W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  846 อา.08:30-12:30N/AN/AC101W CLOSED 
  อา.13:30-18:30N/AN/AC      
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศรุ่น 15.1 ย้ายไปเรียน/สอบร่วม กลุ่ม 848 
  848 อา.08:30-12:30R2936M2C110W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศรุ่น 15.1 ขอเรียน/สอบร่วม กลุ่ม 848 ในภาค 2/2563 
Course Description
ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม ระบบการจัดการมาตรฐานสากล รวมถึงรางวัลคุณภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต