เมนูหลัก

BS.216COMPUTER ARCHITECTURES
คพ.216สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการและทฤษฎีการทำงานของโพรเซสเซอร์ เทคโนโลยีซีพียู เมนบอร์ด ระบบบัส ชิปเซต หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง ระบบแสดงผล อุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีการเพิ่มเติมถอด
การปรับแต่ง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุมการเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์(RAID) การใช้งานระบบปฏิบัติการ ยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นหลักการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต