เมนูหลัก

HRM4338BAR MANAGEMENT
จรภ4338การจัดการบาร์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 พ.08:30-12:30R22182C505W CLOSED 
  พ.13:00-17:00R22182C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.422 
Course Description
ความสำคัญ ประเภท ลักษณะของบาร์ หลักการแนวคิดการออกแบบ การจัดการบาร์ การจัดทำรายการเครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุน การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบาร์ การตั้งราคาขาย
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อให้บริการตามประเภทของอาหารและความต้องการของลูกค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต