เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการแจ้งจบการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แจ้งจบใน reg.kbu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2565
 2.ทำบัตรนักศึกษาผ่าน Application(ด่วนมากที่สุด)
มาเลย!! #เด็กเกษม มาทำบัตรนักศึกษาดิจิทัล Mobile Id Card
ผ่าน Application “KBU Smart” ได้แล้ววันนี้
อ่านขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษาดิจิทัล Mobile Id Card

ดาวน์โหลด Application “KBU Smart” ได้แล้ววันนี้!! ฟรี Android และ iOs

บัตรนักศึกษาดิจิทัล Mobile Id Card ทำอะไรได้บ้าง
1. แสดงตัวตนการเข้าห้องสอบได้
2. ขอเข้าใช้บริการภายในสำนักบรรณสาร
3. ขอเข้าใช้บริการภายในศูนย์กีฬา

ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2565
 3.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
      เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ (คลิกที่นี่)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 4.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต