เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.บัตรนักศึกษาดิจิทัล (KBU SMART)(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ยังไม่มีบัตรนักศึกษาดิจิทัล (Mobile id Card) สามารถถ่ายรูปและอัพรูปขึ้นได้ที่ APP KBU SMART

                                                  บัตรนักศึกษาทำอะไรได้บ้าง

                                             1.แสดงตัวตนการเข้าห้องสอบได้
                                             2.ขอเข้าใช้บริการในสำนักบรรณสาร
                                             3.ขอเข้าใช้บริการภายในศูนย์กีฬา
                                             4.และอื่นๆ

**หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ SASC ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือ โทร. 02-904-2222 ต่อ 2103,2105

                       
ประกาศโดย   ศูนย์ SASC   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2566
 2.ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2566(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ตั้งแต่วันที่ 11 - 30 ก.ย. 66 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์ sasc

ประกาศโดย   ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2566
 3.กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมาก)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) ,ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) สามารถมารับใบรับรองผลการศึกษา ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2566
 4.เริ่มกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566(ด่วน)
นักศึกษากองทุนกู้ยืมที่ประสงค์กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566
เตรียมเอกสารให้พร้อม ดูรายละเอียดและขั้นตอนได้ที่ https://loan.kbu.ac.th/home/node/543
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2566
 5.จิตอาสา
จิตอาสาเริ่มแล้ว นักศึกษาทุกเลขที่สัญญา ที่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2567
- นักศึกษาต้องทำกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2566 เพื่อใช้ในการเซ็นแบบเบิกเงินของภาคเรียนที่ 2/2566
- ทำจำนวน 18 ชั่วโมง
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสาได้ที่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
- คำเตือน อย่าคิดว่าให้เวลาทำนาน 5 เดือน แล้วค่อยทำใกล้ ๆ ควรทำให้เสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นการเตรียมตัวที่ดีในการกู้ยืมจะได้ไม่มีปัญหาในการเซ็นแบบเบิกเงิน
ปล. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน 1/2566 หรือ 2/2566 ไม่ประสงค์กู้ยืมต่อ 2567 ไม่ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาส่งในการเซ็นแบบเบิกเงินของภาคเรียนที่ 2/2566 นะคะ
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กรกฎาคม 2566
 6.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
      เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ (คลิกที่นี่)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 7.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต


|
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต