เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. - 31 ต.ค. 63
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากมีขัอสงสัยติดต่อสอบถามศูนย์ sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2563
 2. ขั้นตอนรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน reg.kbu.ac.th
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. หลังจากชำระเงิน 3 วัน เข้าเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” เพื่อติดต่อขอรับทรานสคริปต์
4. นำใบเสร็จรับเงินยื่นสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับหนังสือรองผลการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฎาคม 2563
 3.กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) ปริญญาตรี ปริญญาโท

2. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
สามารถเข้ารับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

3. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) ปริญญาตรี ปริญญาโท

4. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ปริญญาตรี ปริญญาโท
สามารถเข้ารับใบรับรองผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

5. สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อ
6. สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กรกฎาคม 2563
 4.E-Mail สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
 5.E-mail สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต