เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล(ด่วนมากที่สุด)
      เชิญชวนกรอกแบบประเมินการรับบริการจากสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนำไปปรับปรุงในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต