เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเรื่องกู้ยืมของภาคเรียนที่ 1/2565(ด่วน)
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ข้อ 2 ช่องสถานะ http://loan.kbu.ac.th/home/node/542
- สถานะปกติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในทุก ๆ ข้อ เริ่มจากข้อ 1 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า เริ่มลงได้ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
(กยศ.ประกาศว่านักศึกษาเก่าในสถาบันไม่ต้องทำหนังสือรับรองรายได้ ยกเว้นคนที่ไม่เคยกู้ยืมค่าครองชีพ แล้วจะมาขอกู้ยืมค่าครองชีพที่ต้องทำหนังสือรับรองรายได้ เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบทันที)
- สถานะหมดระยะเวลา หากประสงค์ขอกู้ยืม 1/2565 ให้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับแบบฟอร์มกู้ยืมเกินระยะเวลา ดาวน์โหลดได้ที่ข้อ 1.7 http://loan.kbu.ac.th/home/node/554 ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2565
 2.ประกาศ!! บัณฑิตที่มีความประสงค์ขอรับร่วม พิธีประสาทปริญญา ในปีการศึกษาถัดไป
ยื่นความประสงค์ได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2565
 3.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
      เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ (คลิกที่นี่)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 4.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต