เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ทำบัตรนักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการทำบัตรนักศึกษา สามารถคลิ้กลิงค์ ทำบัตรนักศึกษา
กรณีส่งรูปถ่ายแล้ว สามารถตรวจสอบได้ในระบบ reg.kbu.ac.th หากไม่ปรากฏรูปถ่าย
ติดต่อสอบถามได้ที่ ID line: onatwut หรือโทรศัพท์: 093-123-5444

ประกาศโดย   SASC   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2565
 2.ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1(ด่วนมากที่สุด)
        กำหนดการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ) ผ่านทาง http://reg.kbu.ac.th ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565 หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบประเมินฯ โทร. 02-3202777 ต่อ 1454, 1428, 1430

หมายเหตุ:
รอบที่ 1 QE (Quick Evaluation) เป็นการประเมินในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการเปิดภาคเรียน
รอบที่ 2 SE (Summative Evaluation) เป็นการประเมินในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ของการเปิดภาคเรียน

ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2565
 3.แจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2565(ด่วน)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แจ้งจบการศึกษาที่ reg.kbu.ac.th ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 4.ประกาศ!! บัณฑิตที่มีความประสงค์ขอรับร่วม พิธีประสาทปริญญา ในปีการศึกษาถัดไป
ยื่นความประสงค์ได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2565
 5.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
      เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ (คลิกที่นี่)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 6.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต