เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคการศึกษา 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 ม.ค. 65 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ศูนย์sasc
ประกาศโดย   ศูนย์ sasc   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2565
 2.ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ช่วงที่ 2(ด่วนมากที่สุด)
     ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SE (Summative Evaluation)    ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564  ช่วงที่ 2 ผ่านทาง http://reg.kbu.ac.th   ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 2565 – วันที่ 7 ก.พ. 2565

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องทำการประเมินให้ครบทั้ง 2 รอบ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดูเกรดได้
           รอบที่ 1 QE (Quick Evaluation) เป็นการประเมินในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการเปิดภาคเรียน
         รอบที่ 2 SE (Summative Evaluation) เป็นการประเมินในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ของการเปิดภาคเรียน

ประกาศโดย   ฝ่ายวิชาการ   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2565
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเรื่องกู้ยืมของภาคเรียนที่ 1/2565(ด่วน)
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ข้อ 2 ช่องสถานะ http://loan.kbu.ac.th/home/node/542
- สถานะปกติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในทุก ๆ ข้อ เริ่มจากข้อ 1 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า เริ่มลงได้ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
(กยศ.ประกาศว่านักศึกษาเก่าในสถาบันไม่ต้องทำหนังสือรับรองรายได้ ยกเว้นคนที่ไม่เคยกู้ยืมค่าครองชีพ แล้วจะมาขอกู้ยืมค่าครองชีพที่ต้องทำหนังสือรับรองรายได้ เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบทันที)
- สถานะหมดระยะเวลา หากประสงค์ขอกู้ยืม 1/2565 ให้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับแบบฟอร์มกู้ยืมเกินระยะเวลา ดาวน์โหลดได้ที่ข้อ 1.7 http://loan.kbu.ac.th/home/node/554 ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
ประกาศโดย   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2565
 4.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
      เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ (คลิกที่นี่)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 5.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต