เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567(ด่วน)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาแล้ว และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th ในระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2567 นี้เท่านั้น หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการแจ้งจบในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ เป็นผลให้นักศึกษาจะต้องดำเนินการในภาคการศึกษาถัดไปนะคะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2567
 2.ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล
      เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ (คลิกที่นี่)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 3.การขอ Digital Transcript
สามารถขอผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือสแกน QR Code
โดยขอได้สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 กรกฎาคม 2567
 4.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต


|
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต