เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบ 2)(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบ 2)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 64 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์ sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2564
 2.ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนมากที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 3 ก.ค. 64 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ศูนย์sasc
ประกาศโดย   ศูนย์sasc   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2564
 3. ขั้นตอนรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน reg.kbu.ac.th
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. หลังจากชำระเงิน 3 วัน เข้าเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” เพื่อติดต่อขอรับทรานสคริปต์
4. นำใบเสร็จรับเงินยื่นสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับหนังสือรองผลการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฎาคม 2563
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต