เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2309  EEE.316
(1) 808,
L0
  EEE.424
(1) 808,
L0
        EEE.315
(1) 808,
L0
    2310  EEE.313
(1) 808,
L0
  EEE.414
(1) 808,
L0
        EEE.412
(1) 808,
L0
        EEE.324
(1) 808,
L0
    2311-1  EE.359
(1) 801,
L0
          
    2407  IET.373
(1) 901,
L0
  IET.373
(1) 902,
L0
 
    2510  EEE.322
(3) 880,
L0
       
    2511  EEE.415
(1) 808,
L0
  EEE.325
(1) 808,
L0
    2512  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.314
(3) 880,
L0
        EEE.312
(3) 880,
L0
    2513  EEE.426
(3) 880,
L0
  EEE.418
(3) 880,
L0
    2607  EEE.421
(3) 880,
L0
  EEE.417
(3) 880,
L0
  EEE.411
(3) 880,
L0
       
    2608  EEE.413
(3) 880,
L0
       
  EEE.423
(3) 880,
L0
       
    2702  IET.320
(2) 810,
L0
  IET.320
(2) 820,
L0
 
  IET.365
(2) 820,
L0
  IET.365
(2) 810,
L0
 
  IET.321
(2) 820,
L0
  IET.321
(2) 810,
L0
 
    2703  IET.366
(2) 820,
L0
  IET.366
(2) 810,
L0
 
    2704  IET.442
(2) 811,
L0
  IET.441
(2) 821,
L0
 
  IET.441
(2) 811,
L0
  IET.442
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.375
(2) 810,
L0
  IET.369
(3) 820,
L0
 
  IET.369
(3) 810,
L0
  IET.375
(2) 820,
L0
 
  IET.323
(3) 810,
L0
  IET.444
(3) 810,
L0
 
  IET.444
(3) 820,
L0
  IET.323
(3) 820,
L0
 
    2706  IET.371
(3) 810,
L0
  IET.449
(3) 820,
L0
 
  IET.324
(3) 810,
L0
  IET.324
(3) 820,
L0
 
  IET.449
(3) 810,
L0
  IET.371
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.368
(3) 820,
L0
  IET.367
(3) 810,
L0
 
  IET.367
(3) 820,
L0
  IET.368
(3) 810,
L0
 
    2710     EE.358
(3) 810,
L0
       
    2802  IET.443
(2) 811,
L0
  IET.443
(2) 821,
L0
 
    2803  IET.440
(2) 821,
L0
  IET.440
(2) 811,
L0
 
  IET.376
(2) 820,
L0
  IET.376
(2) 810,
L0
 
    2806  IET.370
(2) 810,
L0
  IET.370
(2) 820,
L0
 
  IET.322
(2) 810,
L0
  IET.322
(2) 820,
L0
 
  IET.447
(3) 810,
L0
       
  IET.447
(2) 810,
L0
       
    2808  IET.447
(3) 820,
L0
  IET.372
(3) 810,
L0
 
  IET.447
(2) 820,
L0
       
  IET.372
(3) 820,
L0
       
    R.Com 4        CT.102
(3) 911,
L0
    R2223  TH 1901
(3) 510,
L8
  TH 1901
(3) 510,
L8
     
  TH.901
(6) 510,
L8
  TH.901
(6) 510,
L8
     
    R2243M  TH 1502
(0) 510,
L8
  TH 1502
(0) 510,
L8
     
  TH 1602
(3) 510,
L8
  TH 1602
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH 1705
(3) 510,
L8
  TH 1705
(3) 510,
L8
     
    R2325  BA.4001
(3) 512,
L8
    
  BA.5203
(3) 512,
L8
    
  BA.5405
(3) 512,
L8
    
  BA.5302
(3) 512,
L8
    
  BA.5108
(3) 512,
L8
    
  BA.4002
(3) 512,
L8
    
  BA.5105
(3) 512,
L8
    
  BA.5103
(3) 512,
L8
    
  BA.5102
(3) 512,
L8
    
  BA.5101
(3) 512,
L8
    
  BA.7000
(3) 512,
L8
    
    R2405       INT230
(3) 811,
L0
  
    R2410  INT333
(3) 811,
L0
  INT327
(3) 811,
L0
    
    R2418  LM3431
(3) 879,
L0
  LM4432
(3) 879,
L0
   
  AC2004
(3) 879,
L0
  LM3431
(3) 879,
L0
   
  LM4432
(3) 879,
L0
  AC2004
(3) 879,
L0
   
  FI2001
(3) 879,
L0
  FI2001
(3) 879,
L0
   
  MM4021
(3) 879,
L0
  MM4021
(3) 879,
L0
   
    R2426  FI2001
(3) 815,
L0
  AC3012
(3) 815,
L0
   
  AC3012
(3) 815,
L0
  FI2001
(3) 815,
L0
   
    R2429  INT140
(3) 811,
L0
        
    R2502      RE.1304
(3) 800,
L0
     
    R2503  FI3005
(3) 893,
L0
  FI3003
(3) 893,
L0
   
  FI3003
(3) 893,
L0
  FI3005
(3) 893,
L0
   
  FI4004
(3) 893,
L0
  FI4004
(3) 893,
L0
   
    R2505  AC4014
(3) 813,
L0
  AC4014
(3) 813,
L0
   
    R2512  EN.344
(3) 811,
L0
   
  HM.315
(3) 811,
L0
   
  EN.344
(3) 811,
L0
   
  HM.212
(3) 810,
L0
   
  HM.207
(3) 810,
L0
   
  HM.317
(3) 810,
L0
   
  HM.317
(3) 810,
L0
   
    R2521  MK3301
(3) 826,
L0
         
  MK4416
(3) 826,
L0
         
  MK3307
(3) 826,
L0
         
  MK3305
(3) 826,
L0
         
  MK3304
(3) 826,
L0
         
  BE3301
(3) 826,
L0
         
  FI2001
(3) 826,
L0
         
  BA.5421
(3) 512,
L8
    
  BA.5321
(3) 512,
L8
    
  BA.5221
(3) 512,
L8
    
       MK3304
(3) 826,
L0
   
       BE3301
(3) 826,
L0
   
       MK4416
(3) 826,
L0
   
       MK3305
(3) 826,
L0
   
       MK3301
(3) 826,
L0
   
       MK3307
(3) 826,
L0
   
       FI2001
(3) 826,
L0
   
    R2528  AC4023
(3) 811,
L0
  AC4007
(3) 811,
L0
   
  AC4016
(3) 861,
L0
  AC4013
(3) 811,
L0
   
  AC4016
(3) 811,
L0
  AC3009
(3) 811,
L0
   
  AC4007
(3) 811,
L0
  AC4016
(3) 811,
L0
   
  AC4014
(3) 811,
L0
  AC4014
(3) 811,
L0
   
  AC4013
(3) 811,
L0
  AC4016
(3) 861,
L0
   
  AC3009
(3) 811,
L0
  AC4023
(3) 811,
L0
   
    R2532  AC4013
(3) 813,
L0
  AC4012
(3) 813,
L0
   
  AC4021
(3) 813,
L0
  AC4013
(3) 813,
L0
   
  MA3201
(3) 813,
L0
  AC4021
(3) 813,
L0
   
  AC3015
(3) 813,
L0
  AC4011
(3) 813,
L0
   
  AC4002
(3) 813,
L0
  AC3015
(3) 813,
L0
   
  AC4011
(3) 813,
L0
  AC4002
(3) 813,
L0
   
  AC4012
(3) 813,
L0
  MA3201
(3) 813,
L0
   
    R2608 DTI122
(3) 811,
L0
  DTI122
(3) 811,
L0
   
 DTI321
(3) 810,
L0
  DTI321
(3) 810,
L0
   
 DTI323
(3) 811,
L0
  DTI323
(3) 811,
L0
   
    R2623 DTI112
(3) 811,
L0
  DTI003
(3) 810,
L0
   
 DTI003
(3) 810,
L0
  DTI112
(3) 811,
L0
     
 DTI412
(3) 811,
L0
  DTI412
(3) 811,
L0
   
    R2631M  DB3101
(3) 858,
L0
  DB2203
(3) 858,
L0
   
  DB2203
(3) 858,
L0
  DB3101
(3) 858,
L0
   
  DB2202
(3) 858,
L0
  DB2202
(3) 858,
L0
   
    R2715 PS.111
(4) 821,
L0
        MA.110
(3) 820,
L0
    R2716  IE.206
(3) 910,
L0
  IE.307
(3) 910,
L0
    CT.102
(3) 911,
L0
       
    R2721  IE.388
(3) 910,
L0
  IE.483
(3) 910,
L0
  IE.325
(1) 901,
L0
  IE.353
(3) 910,
L0
    R2723  IE.385
(3) 910,
L0
  IE.384
(3) 910,
L0
  MA.208
(3) 910,
L0
  IE.410
(3) 910,
L0
  IE.481
(3) 910,
L0
  PS.111
(4) 911,
L0
    R2727  IE.389
(3) 910,
L0
  IE.431
(3) 910,
L0
  IE.387
(3) 910,
L0
       
    R2729  MA.110
(3) 910,
L0
       
    R2730  HR3005
(3) 886,
L0
  HR3005
(3) 886,
L0
   
  AC2004
(3) 886,
L0
  HR3004
(3) 886,
L0
   
  HR3004
(3) 886,
L0
  AC2004
(3) 886,
L0
   
  MM4021
(3) 886,
L0
  MM4021
(3) 886,
L0
   
  MM4001
(3) 886,
L0
  MM4001
(3) 886,
L0
   
    R2737M MA.109
(3) 820,
L0
    MM4006
(3) 837,
L0
   
  MM3001
(3) 837,
L0
  MK1201
(3) 837,
L0
   
  MM4002
(3) 837,
L0
  MM4005
(3) 837,
L0
   
  MM3002
(3) 837,
L0
  MM3001
(3) 837,
L0
   
  MK1201
(3) 837,
L0
  MM4003
(3) 837,
L0
   
  MM4006
(3) 837,
L0
  MM3002
(3) 837,
L0
   
  MM4005
(3) 837,
L0
  MM4002
(3) 837,
L0
   
  MM4003
(3) 837,
L0
         
    R2738M  MK3308
(3) 822,
L0
  MK4435
(3) 828,
L0
   
  MK4435
(3) 828,
L0
  BE3301
(3) 822,
L0
   
  MK1201
(3) 822,
L0
  MK3308
(3) 822,
L0
   
  BE3301
(3) 822,
L0
  MK1201
(3) 822,
L0
   
    R2901  FI2001
(3) 871,
L0
  LM4432
(3) 871,
L0
   
  LM3431
(3) 871,
L0
  LM3431
(3) 871,
L0
   
  AC2004
(3) 871,
L0
  AC2004
(3) 871,
L0
   
  LM4432
(3) 871,
L0
  MM4021
(3) 871,
L0
   
  MM4021
(3) 871,
L0
  FI2001
(3) 871,
L0
   
    R2907  AC2004
(3) 856,
L0
  AC2004
(3) 856,
L0
   
    R2916     CE.443
(3) 850,
L0
       
    R2926  MM4004
(3) 846,
L0
  MM4004
(3) 846,
L0
   
    R2930 CE.211
(3) 850,
L0
    CE.303
(3) 850,
L0
 CE.313
(2) 850,
L0
  
    R2932M  FI2001
(3) 858,
L0
  FI2001
(3) 858,
L0
   
  MM4001
(3) 894,
L0
  MM4001
(3) 894,
L0
   
  FI4001
(3) 894,
L0
  DB3201
(3) 858,
L0
   
  DB2201
(3) 858,
L0
  DB2201
(3) 858,
L0
   
  FI3004
(3) 893,
L0
  FI3004
(3) 893,
L0
   
  DB3201
(3) 858,
L0
  FI4001
(3) 894,
L0
   
    R2936M  EC2003
(3) 802,
L0
  AC3015
(3) 802,
L0
   
  MA3201
(3) 802,
L0
  BE3302
(3) 802,
L0
   
  AC3015
(3) 802,
L0
  MM1001
(3) 802,
L0
   
  BE3302
(3) 802,
L0
  MA3201
(3) 802,
L0
   
  MM1001
(3) 802,
L0
  EC2003
(3) 802,
L0
   
    R4101A        IE.102
(1) 901,
L0
    R4104    CE.212
(1) 805,
L0
       
    R4208       CE.315
(3) 850,
L0
  CE.206
(3) 850,
L0
    R4210B CE.320
(1) 805,
L0
          
    CM.205
(3) 911,
L0
       
    CM.105
(4) 851,
L0
       
    R4212  PS.111
(4) 911,
L0
       
     PS.111
(4) 821,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต