เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
 
พ.
 
 
-
 
         
พฤ.    2508  AR.503
(3) 11,
L0
    
    2603  VD.232
(2) 11,
L0
    
    2605  VD.105
(2) 11,
L0
    
  VD.114
(2) 11,
L0
    
    2606  VD.367
(3) 11,
L0
   
  VD.405
(3) 11,
L0
   
    2607  VD.405
(3) 21,
L0
   
    2608  VD.331
(3) 11,
L0
   
    2609  VD.331
(3) 21,
L0
   
    COM Grap  VD.371
(3) 11,
L0
   
  VD.316
(3) 11,
L0
    
    R.C 105  HM.424
(3) 11,
L0
       
  HM.101
(3) 300,
L0
     
  TH.3411
(3) 300,
L0
     
    R11103  NU.1433
(2) 10,
L0
     
    R21127  CA.211
(3) 31,
L0
     
    R21129  MD.202
(3) 11,
L0
     
  JM.304
(3) 11,
L0
     
    R21131  MD.404
(3) 10,
L0
     
  JM.303
(3) 10,
L0
     
    R21208  FM.201
(3) 10,
L0
     
    R21212  PF.311
(3) 11,
L0
     
  PF.212
(3) 11,
L0
     
    R2211  IBA300
(3) 10,
L0
     
    R2212  IEL320
(3) 10,
L0
     
    R2217  GE.101
(2) 313,
L0
 GE.101
(2) 313,
L0
     
    R2218  IEL418
(3) 11,
L0
     
    R2219  IGE203
(3) 30,
L0
     
    R2223  IEL103
(3) 10,
L0
     
    R2228  IEL208
(3) 20,
L0
     
    R2305  VD.367
(3) 21,
L0
   
    R2306  AR.451
(5) 11,
L0
    
    R2308   AR.141
(2) 10,
L0
     
    R2335  AR.343
(3) 11,
L0
    
  AR.417
(2) 11,
L0
    
    R2337  AR.241
(3) 11,
L0
    
    R2338  ID.461
(3) 11,
L0
   
  ID.442
(3) 11,
L0
   
    R2339  FS.216
(3) 10,
L0
     
    R2340M  FS.324
(2) 11,
L0
 FS.324
(2) 11,
L0
     
    R2404  ID.302
(3) 11,
L0
     
    R2405  ID.122
(3) 11,
L0
    
    R2406  ID.220
(3) 11,
L0
     
    R2410  MA3201
(3) 21,
L0
     
  MA.201
(3) 21,
L0
     
    R2414  HR.301
(3) 10,
L0
     
  HR.301
(3) 10,
L0
     
    R2421  KR.303
(3) 11,
L0
 KR.303
(3) 11,
L0
     
    R2423  TM.222
(3) 10,
L0
     
  TM.222
(3) 10,
L0
     
    R2425  KR.100
(3) 11,
L0
     
    R2426  EC2003
(3) 10,
L0
     
  EC.201
(3) 10,
L0
     
    R2427  PD.117
(3) 11,
L0
    
  PD.224
(3) 11,
L0
     
  IP.116
(3) 11,
L0
    
    R2431M  PD.326
(3) 11,
L0
    
  IP.481
(3) 11,
L0
    
    R2432M  PD.221
(3) 11,
L0
    
  IP.221
(3) 11,
L0
    
    R2433M  MG.421
(3) 10,
L0
     
  MG.421
(3) 10,
L0
     
    R2434M  FI2001
(3) 41,
L0
     
    R2502  RE.1308
(3) 10,
L0
     
  RE.310
(3) 10,
L0
     
    R2503  BS.413
(3) 10,
L0
     
    R2504  IHM314
(3) 10,
L0
     
    R2506  MM1001
(3) 40,
L0
     
    R2508  IHM102
(3) 10,
L0
     
    R2510  IHM202
(3) 11,
L0
       
    R2532  EC.202
(3) 10,
L0
     
    R2602  CS.121
(3) 10,
L0
     
  CS.112
(3) 10,
L0
     
    R2608  CS.311
(3) 10,
L0
     
  CS.322
(3) 10,
L0
     
    R2621  CT.476
(3) 10,
L0
     
    R2623  CS.532
(3) 310,
L0
     
    R2626    IHM202
(3) 11,
L0
     
    R2631M  MD.407
(3) 11,
L0
     
    R2710  AL.223
(3) 51,
L0
     
    R2711  IAV360
(3) 11,
L0
     
    R2711A  ES.200
(0) 1,
L0
     
    R2716  ES.200
(0) 2,
L0
     
    R2721   GE.141
(2) 300,
L0
     
    R2722  TH.1000
(0) 20,
L0
     
    R2723  GE.123
(3) 300,
L0
     
  GE.123
(3) 300,
L0
     
    R2725   GE.102
(2) 300,
L0
     
   GE.102
(2) 300,
L0
     
    R2727  GE.121
(3) 300,
L0
     
  GE.121
(3) 300,
L0
     
    R2729  HT.080
(3) 300,
L0
     
    R2732  ES.100
(0) 1,
L0
     
    R2733  ES.100
(0) 2,
L0
     
    R2735M  AL.204
(3) 50,
L0
     
    R2815  IAV442
(3) 10,
L0
     
    R2820  CS.212
(3) 10,
L0
     
    R2821  HA.442
(3) 10,
L0
     
    R2828  GE.152
(1) 310,
L0
 GE.152
(1) 310,
L0
     
    R2829  GE.213
(3) 50,
L0
     
    R2831  GE.213
(3) 40,
L0
     
    R2833  BE3302
(3) 20,
L0
     
  BE.302
(3) 20,
L0
     
    R2834  BE.302
(3) 30,
L0
     
    R2842M  PF.316
(3) 10,
L0
     
    R2843M  BS.412
(3) 10,
L0
     
    R2845M   MG.407
(3) 10,
L0
     
    R2851M  TH.1001
(3) 10,
L0
  TH.1003
(3) 20,
L0
    R2901  FM1013
(3) 10,
L0
     
    R2902  OB1013
(3) 10,
L0
     
  PR.208
(3) 10,
L0
     
    R2903  SR.204
(3) 10,
L0
     
    R2907  BC.303
(3) 11,
L0
     
  BC.212
(3) 10,
L0
     
    R2912  AC.100
(3) 41,
L0
 AC1000
(3) 41,
L0
     
  AC1000
(3) 41,
L0
 AC.100
(3) 41,
L0
     
    R2916  FB.201
(3) 11,
L0
     
    R2917  FI2001
(3) 31,
L0
     
  MG.200
(3) 50,
L0
     
    R2925  HM.208
(3) 30,
L0
     
    R2926  AC1000
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
     
  AC.100
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
     
    R2927  HA.211
(3) 10,
L0
     
  SR.302
(3) 10,
L0
     
    R2929  BC.111
(3) 10,
L0
     
  BC1013
(3) 10,
L0
     
    R2930  HM.319
(3) 20,
L0
     
    R2931M  PR.418
(3) 10,
L0
     
    R2934M  PR.317
(3) 10,
L0
     
    R2935M  HM.422
(3) 11,
L0
 HM.422
(3) 11,
L0
     
    R2936M  PR.427
(3) 10,
L0
     
    R3902  SS.306
(3) 11,
L0
       
    R3910  SS.304
(3) 11,
L0
     
  SS.325
(3) 10,
L0
     
    R4101A  IE.102
(1) 701,
L0
     
  IE.102
(1) 3,
L0
     
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
     
    R4106A  CE.312
(1) 301,
L0
     
    R4106B  CE.214
(2) 311,
L0
 CE.214
(2) 311,
L0
    
    R4210B  CE.449
(1) 1,
L0
     
    R4213  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
    
    RBAKERY    HM.424
(3) 11,
L0
     
    RSport11    SS.306
(3) 11,
L0
     
    RSport12  SS.231
(2) 21,
L0
     
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต