เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.    2310      EE.232
(1) 1,
L0
  
    2312      EE.367
(1) 1,
L0
  
    R.C 105      HM.424
(3) 11,
L0
   
    R.C 106  IHM212
(3) 11,
L0
        
    R21208      FM.401
(3) 10,
L0
  
    R2206  LA4601
(2) 10,
L0
  LA.416
(2) 10,
L0
   
  LA.403
(3) 10,
L0
      
    R2211  IGE106
(3) 11,
L0
  IGE115
(3) 10,
L0
  
  GE1505
(3) 10,
L0
      
    R2212  IGE117
(3) 31,
L0
    DTI121
(3) 310,
L0
  
  IGE143
(3) 31,
L0
    BA1101
(3) 10,
L0
  
  IGE105
(3) 11,
L0
  IGE143
(3) 41,
L0
   
  GE.101
(2) 320,
L0
      
  GEN101
(3) 340,
L0
      
  GE1506
(3) 10,
L0
      
    R2219      IGE203
(3) 10,
L0
  
    R2223  IEL233
(3) 10,
L0
      
  IHM245
(3) 10,
L0
      
    R2228  IGE101
(3) 10,
L0
  IGE101
(3) 20,
L0
  
  GE1501
(3) 10,
L0
  GE.100
(3) 320,
L0
  
      IGE101
(3) 30,
L0
  
      GE1501
(3) 20,
L0
  
    R2309   FS.227
(3) 11,
L0
  FS.227
(3) 11,
L0
  
    R2315  AR.220
(3) 11,
L0
   ID.360
(3) 11,
L0
 
    R2403  VD.367
(3) 11,
L0
    
    R2406  ID.313
(3) 11,
L0
      
    R2410  MA3201
(3) 21,
L0
  MK1201
(3) 40,
L0
  
      MA3201
(3) 31,
L0
 
      MA.201
(3) 31,
L0
 
      MA.201
(3) 31,
L0
 
    R2414  SS.101
(3) 10,
L0
  SS.101
(3) 20,
L0
  
      SS.101
(3) 20,
L0
  
    R2421      CH.303
(3) 11,
L0
 CH.303
(3) 11,
L0
 
    R2425      CH.344
(3) 11,
L0
 
      CH.344
(3) 11,
L0
 
    R2429  GEN507
(3) 20,
L0
  GE.135
(3) 10,
L0
  
  GE.135
(3) 20,
L0
  GEN507
(3) 30,
L0
  
    R2432M  PD.421
(4) 11,
L0
  IP.421
(4) 11,
L0
 
  IP.421
(4) 11,
L0
  PD.421
(4) 11,
L0
 
    R2434M  MA3201
(3) 21,
L0
      
    R2502  PY.404
(3) 11,
L0
  IMG210
(3) 10,
L0
  
      IHM214
(3) 10,
L0
  
    R2503  TM.325
(3) 10,
L0
  GEN603
(2) 51,
L0
    
    R2504  IMK431
(3) 10,
L0
  IMG429
(3) 10,
L0
  
    R2505  GEN603
(2) 41,
L0
    GEN604
(2) 31,
L0
    
    R2506   MG.407
(3) 10,
L0
  ME.206
(3) 10,
L0
  
    R2508  HR.403
(3) 10,
L0
  HR.418
(3) 10,
L0
  
    R2510  RE.323
(3) 10,
L0
  LA3405
(2) 10,
L0
  
  RE.1403
(3) 10,
L0
  LA.302
(3) 10,
L0
  
    R2512  IEL311
(3) 10,
L0
  IEL331
(3) 11,
L0
 
    R2521  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
     
  AC1000
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
     
    R2528  TR.211
(3) 10,
L0
  LM4421
(3) 10,
L0
  
      TR.421
(3) 10,
L0
  
      TR.421
(3) 10,
L0
  
    R2602   GE.140
(2) 310,
L0
  CS.313
(3) 310,
L0
  
    R2608   CS.211
(3) 11,
L0
  CS.211
(3) 11,
L0
  
    R2618      CT.202
(3) 11,
L0
   
    R2620  CT.204
(3) 10,
L0
  CT.308
(3) 10,
L0
  
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
  CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
 
  CT.349
(3) 10,
L0
  CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
 
  CT.447
(3) 10,
L0
      
    R2623   CS.312
(3) 11,
L0
  CS.312
(3) 11,
L0
  
    R2631M    BS.212
(3) 12,
L0
      
    R2633M    DB2102
(3) 11,
L0
    BS.403
(3) 11,
L0
 
    R2634M    IGE117
(3) 31,
L0
    BS.212
(3) 22,
L0
 
    BS.305
(3) 11,
L0
      
    R2636M    BS.212
(3) 11,
L0
    BS.212
(3) 21,
L0
 
    IGE143
(3) 31,
L0
      
    R2701  AL.251
(3) 10,
L0
  AL.251
(3) 20,
L0
  
    R2710  AL.223
(3) 11,
L0
  AL.223
(3) 21,
L0
 
    R2711A  DB2102
(3) 11,
L0
    BS.403
(3) 11,
L0
   
    R2715  BS.212
(3) 12,
L0
    MK.201
(3) 30,
L0
  
  BS.212
(3) 11,
L0
    MK1201
(3) 30,
L0
  
    R2720      TH.2009
(3) 10,
L0
 
      TH.2004
(3) 10,
L0
 
    R2721  TH.4003
(3) 10,
L0
      
  TH.3309
(3) 10,
L0
      
    R2725       GE.102
(2) 300,
L0
  
    R2730      BS.212
(3) 22,
L0
   
      BS.212
(3) 21,
L0
   
    R2732  AL.321
(3) 11,
L0
  AL.321
(3) 21,
L0
 
    R2733  ES.301
(2) 11,
L0
  ES.301
(2) 21,
L0
  
    R2735M  CM.205
(3) 11,
L0
       
    R2736M  ME.206
(3) 710,
L0
  CS.533
(3) 10,
L0
  
      CS.412
(3) 10,
L0
  
    R2737M  MA.109
(3) 10,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
  
  LA2014
(3) 50,
L0
      
    R2738M  GEN401
(3) 100,
L0
      
    R2814  IAV432
(3) 10,
L0
  IMA201
(3) 10,
L0
  
    R2815  AL.478
(2) 11,
L0
  AL.478
(2) 21,
L0
  
    R2820        GE.142
(2) 110,
L0
  
    R2821  GE.142
(2) 100,
L0
        
    R2822  GE.100
(3) 70,
L0
  GE.100
(3) 90,
L0
  
    R2826  GE.100
(3) 80,
L0
  GE.100
(3) 100,
L0
  
      GE.100
(3) 130,
L0
  
    R2827  GE.213
(3) 40,
L0
  GE.100
(3) 110,
L0
  
      CE.330
(3) 310,
L0
  
    R2828  GE.213
(3) 60,
L0
  GE.213
(3) 50,
L0
  
    R2829  GE.100
(3) 330,
L0
  GE.100
(3) 160,
L0
  
  GEN102
(3) 330,
L0
  BE.301
(3) 70,
L0
  
  BE.301
(3) 60,
L0
  BE3301
(3) 70,
L0
  
  BE3301
(3) 60,
L0
      
    R2830  TM.211
(3) 10,
L0
  JP.303
(3) 11,
L0
 
      JP.344
(3) 11,
L0
 
      IJP344
(3) 11,
L0
 
    R2831  BE3301
(3) 50,
L0
  BE.301
(3) 30,
L0
  
  BE.301
(3) 50,
L0
  BE3301
(3) 30,
L0
  
      BE3301
(3) 30,
L0
  
    R2833  GEN406
(3) 10,
L0
   GEN102
(3) 330,
L0
  
       GE.100
(3) 330,
L0
  
    R2834  BE.301
(3) 20,
L0
  GE.213
(3) 70,
L0
  
  BE3301
(3) 20,
L0
      
    R2836  AC3006
(3) 11,
L0
 AC3006
(3) 11,
L0
 AC3009
(3) 10,
L0
  
  AC.306
(3) 11,
L0
 AC.306
(3) 11,
L0
 AC.309
(3) 10,
L0
  
    R2837  AC4031
(3) 11,
L0
      
  AC.431
(3) 11,
L0
      
    R2839  AL.452
(3) 10,
L0
  AL.452
(3) 20,
L0
  
    R2840  ES.303
(1) 1,
L0
  ES.303
(1) 2,
L0
  
    R2841  AIM100
(3) 10,
L0
  IAV200
(3) 10,
L0
  
  IAV100
(3) 10,
L0
      
    R2842M  HM.319
(3) 10,
L0
      
    R2843M  BS.305
(3) 11,
L0
    EN.2451
(3) 11,
L0
 EN.303
(3) 11,
L0
 
      EN.303
(3) 11,
L0
 EN.304
(3) 11,
L0
 
      EN.304
(3) 11,
L0
 EN.2451
(3) 11,
L0
 
    R2845M   CE.209
(2) 10,
L0
      
    R2847M  CE.327
(4) 311,
L0
  CE.327
(4) 311,
L0
  
    R2901      GE.125
(3) 30,
L0
  
    R2902  ME.310
(3) 10,
L0
  ME.310
(3) 710,
L0
  
    R2903      GEN502
(3) 10,
L0
  
      GE.133
(3) 10,
L0
  
    R2904  SR.201
(3) 10,
L0
  RH.205
(2) 10,
L0
   
  HA.101
(3) 10,
L0
  SR.332
(2) 11,
L0
  
  HA.431
(3) 10,
L0
      
    R2907  GEN402
(3) 330,
L0
  GEN402
(3) 330,
L0
  
    R2911  GEN403
(3) 30,
L0
      
  GE.129
(3) 10,
L0
      
    R2912  GEN104
(3) 10,
L0
      
    R2916  GEN101
(3) 70,
L0
  GEN101
(3) 80,
L0
  
    R2917  GE.121
(3) 80,
L0
  GE.121
(3) 90,
L0
  
    R2925  GE.121
(3) 70,
L0
  AC.204
(3) 21,
L0
 AC2004
(3) 21,
L0
 
      AC2004
(3) 21,
L0
 AC.204
(3) 21,
L0
 
    R2926  AC2004
(3) 11,
L0
 AC2004
(3) 11,
L0
  MM1001
(3) 10,
L0
  
  AC1000
(3) 21,
L0
 AC.204
(3) 11,
L0
  MG.200
(3) 10,
L0
  
  AC.204
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 21,
L0
      
    R2927   MK.308
(3) 10,
L0
  GE.122
(3) 10,
L0
  
   MK3308
(3) 10,
L0
      
    R2929  LA2014
(3) 10,
L0
  LA2014
(3) 40,
L0
  
  LA.214
(3) 10,
L0
  LA.214
(3) 40,
L0
  
    R2930  GEN101
(3) 310,
L0
  GEN401
(3) 70,
L0
  
  GEN401
(3) 80,
L0
      
  GE.101
(2) 310,
L0
       
    R2931M   MM3004
(3) 10,
L0
  MG.408
(3) 10,
L0
  
   MG.436
(3) 10,
L0
  MM4007
(3) 10,
L0
  
    R2932M  CE.113
(3) 10,
L0
  PS.111
(4) 711,
L0
  
    R2933M   MK4435
(3) 10,
L0
  GE.132
(3) 20,
L0
  
   MK.435
(3) 10,
L0
      
    R2934M  CA1300
(3) 10,
L0
  CA1300
(3) 20,
L0
  
  CA.300
(3) 10,
L0
  CA.300
(3) 20,
L0
  
    R2935M  GEN207
(3) 40,
L0
  GEN104
(3) 20,
L0
  
    R2936M  GEN105
(3) 10,
L0
  GEN105
(3) 20,
L0
  
    R3902  SS.210
(3) 11,
L0
 SS.210
(3) 11,
L0
  SH.231
(3) 20,
L0
 SH.231
(3) 20,
L0
 
      SS.210
(3) 21,
L0
 SS.210
(3) 21,
L0
 
    R3910  SS.324
(3) 10,
L0
      
  SS.303
(3) 11,
L0
     
    R4101A  ME.391
(3) 710,
L0
  IE.102
(1) 701,
L0
  
    R4106A      CE.313
(2) 10,
L0
   
    R4106B  CE.330
(3) 10,
L0
  CE.315
(3) 10,
L0
  
    R4208  CE.113
(3) 310,
L0
      
    R4210B   CE.329
(2) 10,
L0
      
    R4211      PS.210
(3) 11,
L0
  
    RBAKERY        HM.424
(3) 11,
L0
 
    RSport12  SR.322
(2) 11,
L0
      
  SH.253
(2) 11,
L0
      
    Raerobic   GEN603
(2) 41,
L0
  GE.155
(1) 2,
L0
    
       GEN603
(2) 51,
L0
  
        GE.155
(1) 5,
L0
  
        GEN604
(2) 31,
L0
  
    Rป.อาฯ1    IHM212
(3) 11,
L0
      
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต